Jak čas dovolí budeme pokračovat ve zveřejňování hudebních počinů v regionu.