Brzy podrobnosti

14.08.2009 00:34

Jak se blíží termín festivalu, začínají z organizačního štábu prosakovat podrobnosti. Zatím něco donesla ozvěna a její kolega šum. Jsou to jen útržky, snad i cáry (že by zlanařili i mlhu?) o občerstvení, tombole, stánku s CD a pod. Brzy se snad dočkáme oficiálních vyjádření.

Zpět