Informace o nás

Skupina X-TET je vokální kapela nebo spíše „a capella“ z Jindřichova Hradce. Zabývá se převážně černošskými spirituály. Více na https://x-tet.wz.cz/.

Jindřichohradecká kulturní společnost je občanské sdružení vedené manželi Langrovými (X-TET je členem), které se zabývá různorodou kulturní činností. Od pořádání výstav, přes hudební produkce a fetivaly až po netypická divadelní představení. Místním tato společnost jistě dost známá. Ostatním doporučujeme navštívit stránky galerie Zámecký mlýn (www.jh-zameckymlyn.cz) či galerie Inspirace v Langrově domě (www.langruv-dum.cz) a tam se dozví více.