Folková Růže vrcholí

18.07.2009 09:28

Včera vystoupily na recitálové scéně opět vynikající skupiny (z mého pohledu dokonce lepší než ve čtvrtek). Večer na zámku byla hlavní hvězdou bouřka s průtrží mračen, vichrem a kroupami. Za velmi krátkou dobu se nádvoří změnilo v soustavu potoků, slévajících se před bránou v řeku. Kdo se tam schoval, dostával příděl vody nejen ze strany (z brány se stal také úžasný aerodynamický tunel, kterým dešťové kapky prolétávaly téměř vodorovně), ale také zespoda (stáli vlastně v řece).

Naštěstí vše má svůj konec, tak i koncert bouřky, zvukařům (i díky jejich intenzivní péči déšť nedéšť) všechno chodilo a tak načatý večer mohl pokračovat.

Dnešní den program vrcholí. Máte tedy poslední možnost Folkovou Růži 2009 navštívit.

Zpět