Něco o místu konání

02.09.2009 00:57

   Protože se bude konat první ročník našeho festivalu a protože nemnoho z vás má možnost docházet do budovy ZUŠ V. Nováka, dovolím si přiblížit vám jak místo konání, tak naše hostitele.

   Budova v které se nachází Základní umělecká škola Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pochází ze 16. století, kdy byla v držení Jana Čecha z Kozmáčova. Účel budovy a přilehlých stavení  dokládá dobový název „Čechovský (později Zeisův) dvůr“.

   Nemovitost několikrát měnila majitele i využití. Např. v roce 1812 zde byla, podle dochovaných zpráv, zřízena lékárnická zahrada. Ani s odkoupením dvora obcí v roce 1874 se využití nestabilizovalo a postupně se zde vystřídala dívčí škola, tkalcovská škola, opatrovna, sirotčinec či vojenské skladiště.

   V roce 1946 bylo rozhodnuto o přenechání areálu Městské hudební škole, která od svého vzniku v roce 1939 se postupně nacházela v budově veslařského klubu a v budově bývalé učňovské školy na Zákosteleckém náměstí. Teprve přemístěním do Zeisova dvora získala škola potřebné prostory. V letech 1990-93 byl areál zrekonstruován a tím rozšířeny prostory do dnešní podoby.

   V současné době má Základní umělecká škola 4 odbory (hudební, výtvarný, literárně-dramatický obor a taneční). Nebudeme zde vyjmenovávat všechna zaměření – zájemci o podrobné informace nech navštíví web ZUŠky (https://www.zus-jhradec.cz). V souvislosti s festivalem by snad stálo za zmínku, že se zde vyučuje nejen klasický sólový zpěv, ale také sólový zpěv populární a zpěv sborový.

   O úžasném prostředí nádvoří se můžete přesvědčit při festivalu (jako ukázku přikládáme fotografii stálého pódia). I touto cestou chceme poděkovat vedení ZUŠ za zapůjčení areálu.

 

Zpět